10 nedistiliuotų Dievo įsakymų

Kas yra dievas? Kokie yra argumentai už ar prieš dievo egzistavimą? Kuri religija teisinga?
Post Reply
Apokalipsis
naujokas
Posts: 122
Joined: 2009-12-16 14:26

2010-05-10 18:43

VYTS wrote:
Apokalipsis wrote:Tikrieji Dešimt Dievo įsakymų yra Išėjimo 20 skyriuje. Čia tik aprašoma kas buvo po to, kai pirmosios plokštės sudaužytos ir kas pridėta prie anų įsakymų.
Nes pagal Bibliją Mozė nerašė Dekalogo - jį užrašė pats Dievas.
Iš 34,1 Viešpats tarė Mozei: 'Išsikirsk dvi akmenines plokštes. Aš jose įrašysiu žodžius, kurie buvo sudaužytose plokštėse.
Tradiciniai dešimt įsakymų nieko bendro su plokštėmis neturi, jie buvo pasakyti žodžiu keliolika skyrių ankščiau nei Mozė parsinešė pirmas plokštes.
Ne, nu žinoma, geresnis įrodymas yra tas kur paminėta "dešimt įsakymų". Kaip galima būti tokiam paviršutiniškam?

Aiškiau turbūt parašyti nebeįmanoma:
Įst 5,2 Viešpats, mūsų Dievas, padarė su mumis sandorą Horebe.
Įst 5,3 Ne su mūsų tėvais padarė Jis sandorą, bet su mumis, kurie šiandien esame gyvi.
Įst 5,4 Viešpats kalbėjo su jumis veidas į veidą ant kalno iš ugnies.
Įst 5,5 Tada aš buvau tarpininkas tarp Dievo ir jūsų, paskelbiau jums Jo žodžius, nes jūs bijojote ugnies ir nėjote ant kalno.
Įst 5,6 Jis tarė: 'Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų.
Įst 5,7 Neturėk kitų dievų šalia manęs.
Įst 5,8 Nedaryk sau jokio drožinio nė jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje.
Įst 5,9 Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems. Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia,
Įst 5,10 bet rodąs gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
Įst 5,11 Netark Viešpaties, savo Dievo, vardo be reikalo, nes Viešpats nepaliks be kaltės to, kuris be reikalo Jo vardą mini.
Įst 5,12 Sabato dieną švęsk, kaip Viešpats, tavo Dievas, įsakė.
Įst 5,13 Šešias dienas dirbk visus savo darbus,
Įst 5,14 o septintoji diena yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui. Tą dieną nedirbk jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus, nei duktė, nei tarnas, nei tarnaitė, nei tavo jautis, nei asilas, nei joks tavo gyvulys, nei ateivis, kuris yra tavo namuose, kad tavo tarnas ir tarnaitė pailsėtų taip pat, kaip ir tu.
Įst 5,15 Atsimink, kad ir pats buvai vergas Egipte ir iš ten tave išvedė Viešpats, tavo Dievas, galinga ranka. Todėl Jis tau įsakė švęsti sabato dieną.
Įst 5,16 Gerbk savo tėvą ir motiną, kaip Viešpats, tavo Dievas, įsakė, kad ilgai gyventum ir tau gerai sektųsi žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda.
Įst 5,17 Nežudyk.
Įst 5,18 Nesvetimauk.
Įst 5,19 Nevok.
Įst 5,20 Neliudyk neteisingai prieš savo artimą.
Įst 5,21 Negeisk savo artimo žmonos nei namų, nei lauko, nei tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo: nieko, kas yra tavo artimo'.
Įst 5,22 Šituos žodžius Viešpats kalbėjo jums visiems iš ugnies, debesies ir tamsybės garsiai ir, užrašęs tai dviejose akmeninėse plokštėse, jas padavė man.
Iš 20 skyriuje aprašoma ką girdėjo visi ir kas užrašyta ant plokščių.
User avatar
VYTS
senbuvis
Posts: 1303
Joined: 2008-08-04 22:51

2010-05-10 18:59

Velnias, jo, buvau neteisus.
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2010-05-11 10:28

Tai, taip išeina, kad šių įsakymų laikosi tik griežti musulmonai. Katalikai ir dar labiau stačiatikiai nesilaiko bent jau vieno įsakymo, mat vaizduoja kur tik netingi. Ikonos gana paplitusios katalikybėje, o štai stačiatikiai jas apskritai labai mėgsta. Tiek iš dievo nevaizdavimo.
Apokalipsis
naujokas
Posts: 122
Joined: 2009-12-16 14:26

2010-05-12 09:27

D3monas wrote:Tai, taip išeina, kad šių įsakymų laikosi tik griežti musulmonai. Katalikai ir dar labiau stačiatikiai nesilaiko bent jau vieno įsakymo, mat vaizduoja kur tik netingi. Ikonos gana paplitusios katalikybėje, o štai stačiatikiai jas apskritai labai mėgsta. Tiek iš dievo nevaizdavimo.
Tai žinoma.
Kai paskutinį kartą kalbėjau su kataliku apie 2-trą įsakymą, jis susipainiojo ir negalėjo suprasti kodėl Dievo negalima garbinti (kažkodėl stabus suliejo su Dievu, tarsi tai būtų tas pats).
O šiaip net tie patys protestantai, kurie pasidarė kosmetinę reformą (nėra paveikslų/statulų ir nereikia žegnotis), vėliau pradėjo daryti atvaizdus. Jie mat jų negarbina kaip katalikai (o įstatymas sako: "nedaryk jokio...").
Stačiatikiams dvimatis atvaizdas - ne stabas, nes tai juk ne statula. Nežinau ar kasnors atkreipė dėmesį kokie plokšti būna jų sakraliniai atvaizdai.

Kokios tik bepročio logikos neatsiranda, norint pateisinti kodėl nesilaiko šito įsakymo...
Kitas įsakymas kurio praktiškai niekas nesilaiko - ketvirtas - sabata. Eilinis žmogus dažnai susipainioja, kad sabatas yra šeštadienis, o ne sekmadienis. Juk Lietuvoje net toks kalendorius, kuriame sekmadienis - septinta, o ne pirma savaitės diena. Kiek teko šnekėtis, tai paprastai žmonėms tada visos dienos pasidaro vienodos - jis visas dienas Dievą garbina - bet renkasi būtent sekmadienį eiti į bažnyčią.

O jūs manėt, kad Dievas nelogiškus įstatymus davė. :D
Ant pačių, atrodytų, lengviausių klumpa religijos. Tai kame čia žmogaus išsigalvojimas? Juk žmonėms patinka blizgučiai - logiška kad turėtų būti įsakymas vaizduoti dievybes - kuo daugiau, tuo geriau.
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2010-05-12 11:15

Apokalipsis wrote:Nežinau ar kasnors atkreipė dėmesį kokie plokšti būna jų sakraliniai atvaizdai
Subtili potekstė, užsitarnavai mano pagarbą už šitą. :wink:
Apokalipsis wrote:Kokios tik bepročio logikos neatsiranda, norint pateisinti kodėl nesilaiko šito įsakymo...
Mhm. Šiaip, jei mėginčiau aiškinti iš antropologinės pusės šito priesako reikšmę, tai pradėčiau nuo to, jog jei pradedi vaizduoti - vaizduoji skirtingai. Kadangi nėra priimtas standartas, kaip reikia vaizduoti gimnastą ar kitus mitinius padarus, prasideda interpretacijos. Prasidėjus interpretacijoms - prasideda skirtumas, galiausiai privedantys prie vaizdavimo srovių, kurios, gal ne tiesiogiai, bet prisideda prie schizmų, mat kitas jėzusėlis - kita religija. Tai nutiko, iš esmės, jau daug kartų. Mitra, Jėzus, Apolonas ir visi kiti archetipiniai mitiniai herojai kažkada turėjo vieną pradininką, tačiau dėl istorijų keitimosi jas persakant, dėl skirtingo jų atvaizdavimo... Na, čia kaip Pasaulinio dydžio "sugedusio telefono" versija. Todėl tiek ilgai net ir tekstus religinius galėjo skaityti ir interpretuoti tik šamanai ir kitokio plauko mistikai, dvasininkai. Visa tai susiveda į tai, jog religijai nenaudinga, kai žmonės pradeda interpretuoti viską savaip. Vaizdavimas yra tik viena to forma, o religinių tekstų skaitymas ir perrašymas - kita, bet mano manymu, tai susiję.
Ar forume yra tikrų antropologų, kurie galėtų šiuo klausimu pakomentuoti plačiau?
Apokalipsis wrote:O jūs manėt, kad Dievas nelogiškus įstatymus davė. :D
Ant pačių, atrodytų, lengviausių klumpa religijos. Tai kame čia žmogaus išsigalvojimas? Juk žmonėms patinka blizgučiai - logiška kad turėtų būti įsakymas vaizduoti dievybes - kuo daugiau, tuo geriau.
Mistikai sugalvojo gana gerus priesakus žmonių kontrolei. Suprantama, jog suvokdami žmonių pomėgį viską vaizduoti ir pasakoti - tai uždraudė, nes, kaip ir sakiau, vaizdavimas nėra naudingas religijai, mat jis gali skatinti jos kaitą ir skilimą.
Apokalipsis
naujokas
Posts: 122
Joined: 2009-12-16 14:26

2010-05-12 11:26

D3monas wrote: Mistikai sugalvojo gana gerus priesakus žmonių kontrolei. Suprantama, jog suvokdami žmonių pomėgį viską vaizduoti ir pasakoti - tai uždraudė, nes, kaip ir sakiau, vaizdavimas nėra naudingas religijai, mat jis gali skatinti jos kaitą ir skilimą.
Kaip tada išeina, kad visos (su keliom menkutėm išimtim) religijos vaizduoja?

Be to iki šių dienų egzistuoja ir tokių religijų, kur priimtina vaizduoti.
Pavyzdžiui, induizmas. Ten pagal atvaizdus net gali atskirti kokia pakraipa, kuris dievukas pagrinde garbinamas. Ir visiem gerai, kaip tik skatinama garbinti "savo" dievuką, nes tie pagrindiniai yra per toli nuo buitinių problemų, kad eilinis kaimietis juos garbintų.
Tas pats atsirado ir katalikybėje. Jei jūs manote, kad tai krikščioniška religija, labai klystate. :D
Joje viskas pagoniška, tai pagonybės kultas su krikščioniškais pavadinimais. Taip kad "šventieji" yra tie patys dievukai ir pusdieviai.
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2010-05-12 11:44

Apokalipsis wrote:Kaip tada išeina, kad visos (su keliom menkutėm išimtim) religijos vaizduoja?
Savana. Beždžionė nori - beždžionė daro.
Apokalipsis wrote:Be to iki šių dienų egzistuoja ir tokių religijų, kur priimtina vaizduoti.
Pavyzdžiui, induizmas. Ten pagal atvaizdus net gali atskirti kokia pakraipa, kuris dievukas pagrinde garbinamas. Ir visiem gerai, kaip tik skatinama garbinti "savo" dievuką, nes tie pagrindiniai yra per toli nuo buitinių problemų, kad eilinis kaimietis juos garbintų.
Taip, ir tų dievų yra priskaičiuojama kiek? Tūkstančiai. Politeizmas, ts'kant. Ir, pagal įvairiausius atskilusius kultus galima teigti, jog ši religija neišlakė savo vientisumo, tik bendras gaires. Tai jau seniai ne viena religija, tačiau kultūra, jungianti tūkstančius individualių religijų. Įvairus dievybių vaizdavimas tik paspartina šį procesą. Judaizmas yra monoteistinė (tariamai) religija, todėl norėdami išsaugoti vientisumą jie turėtų susilaikyti nuo stabų vaizdavimo. Tai yra pildoma ir judaizmas beveik nekinta, žydai neatvertinėja kitų į savo tikėjimą. Visgi, žydų atveji netipinis, nes jų religija yra lygi jų kultūriniam identitetui, tačiau būdami viena protingiausių tautų, jie retai kada yra iš tiesų tikintys, todėl yra netipinis atvejis. Krikščionybė atsirado iš judaizmo, kartu su tuo atėjo nauji simboliai: žvaigždę ir menorą pakeitė kryžius su gimnastu, Jėzusėlio ir Marijos paveiksliukai. Islamas nevaizduoja nieko - galbūt todėl jame dar neįvyko reformacija ir jis apturėjo tik vieną didesnę schizmą, ir tai yra dėl religinių tekstų aiškinimų, o jei nebūtų leista jų skaityti žmonėms - tokie dalykai būtų mažiau tikėtini. Vienaip ar kitaip, kadaise turėjom vieną judaizmą, o tada sekė keletas atšakų, sukeltų naujų "pranašų." Ir, ta šaka, kuri turi daugiausia simbolikos - taip pat turi daugiausia atšakų. Ar tai galima sieti su tuo, jog krikščionybę priėmė progresyvesnės tautos? Galimas daiktas. Tačiau simbolių darymas ir dievybių vaizdavimas tikrai tame vaidina ryškų vaidmenį.
Apokalipsis wrote:Tas pats atsirado ir katalikybėje. Jei jūs manote, kad tai krikščioniška religija, labai klystate. :D
Joje viskas pagoniška, tai pagonybės kultas su krikščioniškais pavadinimais. Taip kad "šventieji" yra tie patys dievukai ir pusdieviai.
Gryna tiesa. Visos religijos, išplaukusios iš judaizmo - pagoniškos, mat tai adaptuoti senesnių laikų mitai. Tų religijų herojų archetipai randami daug ankstesniuose mituose, velykos ir kalėdos švenčiamos daug anksčiau, nei atsirado judaizmas ar krikščionybe.
martynas
senbuvis
Posts: 1790
Joined: 2012-01-26 22:48

2012-02-11 17:14

Šešėlis wrote:
Jau įsivaizduoju ką gautum iš krikščionių: knyga rašyta labai seniai, pagal anų laikų dvasią.
Ši knyga yra Dievo žodis. Dievas yra tobulas, jo žodis yra tobulas. Pasakymas „rašyta pagal anų laikų dvasią“ iš tiesų reiškia arba pripažinimą, kad Dievas bent kartais vergovėj neįžvelgia nieko blogo, arba pripažinimą, kad ta knyga nėra Dievo žodis, arba pripažinimą, kad Dievas nėra tobulas. Šitokio mąstymo aš tikėčiausi iš „abejingų“ krikščionių, krikščionių „iš inercijos“. Ko laukti iš fanatikų daugmaž nutuokiu, neverta prasidėti.

Man tavo nurodyta svetainė yra gerai žinoma, aš iš ten semiuosi dieviškosios palaimos kovai su islamo gynėjais.

Manau, kad jei verta užsiimti kokia nors ateizmo propaganda, tai cituojant Bibliją, o pradėti reiktų būtent nuo 10 Dievo įsakymų.
Pasakymas reiskia, kad kas buvo butina pries 3000 metu, nebutinai butina dabar, kad ir siekiant tu paciu tikslu.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 5462
Joined: 2011-10-03 09:35

2012-02-11 17:46

martynas wrote:Pasakymas reiskia, kad kas buvo butina pries 3000 metu, nebutinai butina dabar, kad ir siekiant tu paciu tikslu.
O tai reiškia, kad moralė yra reliatyvi.
martynas
senbuvis
Posts: 1790
Joined: 2012-01-26 22:48

2012-02-12 17:59

Lionginas wrote:
martynas wrote:Pasakymas reiskia, kad kas buvo butina pries 3000 metu, nebutinai butina dabar, kad ir siekiant tu paciu tikslu.
O tai reiškia, kad moralė yra reliatyvi.
Ne morale o veiksmai jos siekiant. Desimt dievo isakymu nesikeite. O kiti nuosakai aprasomi senajame testamente buvo skirti iskirtinai zydu tautai. O naujasis testamentas juos patvirtino.
Pries 3000 metu vertybes buvo tos pacios, tik budai ju pasiekti buvo visiskai kitokie, nes pac zmoniu mastymas skiresi.
Morale nesikeicia, desimt 10 isakymu ja puikiai apraso. O visus tuos isakymus apibudina vienas zodis. Sventa.
martynas
senbuvis
Posts: 1790
Joined: 2012-01-26 22:48

2012-02-12 18:02

''Gryna tiesa. Visos religijos, išplaukusios iš judaizmo - pagoniškos, mat tai adaptuoti senesnių laikų mitai. Tų religijų herojų archetipai randami daug ankstesniuose mituose, velykos ir kalėdos švenčiamos daug anksčiau, nei atsirado judaizmas ar krikščionybe.''
Gal pasiskaitykit nedare nesamoningu isvadu.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 5462
Joined: 2011-10-03 09:35

2012-02-12 19:28

martynas wrote:Morale nesikeicia
Keičiasi, ir dar kaip keičiasi.
martynas wrote:desimt 10 isakymu ja puikiai apraso. O visus tuos isakymus apibudina vienas zodis. Sventa.
LOL. Manau, moralė kur kas sudėtingesnis dalykas, kad jį būtų galima aprašyti 10 sakinių. Dievas, matyt, gerokai per aplaidžiai į viską žiūrėjo, juos surašydamas. Taip pat prirašė ten dalykų, kurie su morale neturi absoliučiai nieko bendro. Sekmą dieną švęsk. Ką, po šimts pypkių, tai turi bendro su morale? Visiškai nieko.
martynas
senbuvis
Posts: 1790
Joined: 2012-01-26 22:48

2012-02-12 22:10

Lionginas wrote:
martynas wrote:Morale nesikeicia
Keičiasi, ir dar kaip keičiasi.
martynas wrote:desimt 10 isakymu ja puikiai apraso. O visus tuos isakymus apibudina vienas zodis. Sventa.
LOL. Manau, moralė kur kas sudėtingesnis dalykas, kad jį būtų galima aprašyti 10 sakinių. Dievas, matyt, gerokai per aplaidžiai į viską žiūrėjo, juos surašydamas. Taip pat prirašė ten dalykų, kurie su morale neturi absoliučiai nieko bendro. Sekmą dieną švęsk. Ką, po šimts pypkių, tai turi bendro su morale? Visiškai nieko.
Jeigu tavo morale sudetingesne pasakyk bent viena poelgi kuris pakenktu kitam, bet nepazeistu 10 dievo isakymu.
Sekmadienis, diena skirta suarteti su dievu, jo nepamirsti, apmastyti ir pailseti nuo darbu. Nuo nebutinu darbu.
O kaip keiciasi bibline morale? keiciasi nebent zmoniu supratimas, arba subjektyvi morale, aj bet tu netiki objektyvia morale, tada sutinku tau ji keiciasi.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 5462
Joined: 2011-10-03 09:35

2012-02-12 23:13

martynas wrote:Jeigu tavo morale sudetingesne pasakyk bent viena poelgi kuris pakenktu kitam, bet nepazeistu 10 dievo isakymu.
Tinka bet koks poelgis iš Senojo Testamento. Užpulti pagonių kaimą, vyrus ir vaikus išvaryti į vergiją, moteris išprievartauti, o gyvulius išskersti.
martynas wrote:Sekmadienis, diena skirta suarteti su dievu, jo nepamirsti, apmastyti ir pailseti nuo darbu. Nuo nebutinu darbu.
O ką tai turi bendro su morale?
martynas wrote:O kaip keiciasi bibline morale? keiciasi nebent zmoniu supratimas, arba subjektyvi morale, aj bet tu netiki objektyvia morale, tada sutinku tau ji keiciasi.
Biblijinė moralė tai nesikeičia, liko tokia pati primityvi, kaip ir buvo. Keičiasi krikščionių ir kitų žmonių moralė.
martynas
senbuvis
Posts: 1790
Joined: 2012-01-26 22:48

2012-02-13 00:25

Lionginas wrote:
martynas wrote:Jeigu tavo morale sudetingesne pasakyk bent viena poelgi kuris pakenktu kitam, bet nepazeistu 10 dievo isakymu.
Tinka bet koks poelgis iš Senojo Testamento. Užpulti pagonių kaimą, vyrus ir vaikus išvaryti į vergiją, moteris išprievartauti, o gyvulius išskersti.
martynas wrote:Sekmadienis, diena skirta suarteti su dievu, jo nepamirsti, apmastyti ir pailseti nuo darbu. Nuo nebutinu darbu.
O ką tai turi bendro su morale?
martynas wrote:O kaip keiciasi bibline morale? keiciasi nebent zmoniu supratimas, arba subjektyvi morale, aj bet tu netiki objektyvia morale, tada sutinku tau ji keiciasi.
Biblijinė moralė tai nesikeičia, liko tokia pati primityvi, kaip ir buvo. Keičiasi krikščionių ir kitų žmonių moralė.
Jie nepriestarauja 10 dievo isakymu? Senasis testamentas labiau istorija, bei pamokymai, ka uztraukia nesilaikymas dieviskosios morales. Dar karta sakau reikia isigilinti.

Krikscioniskaja morale.

Matai jei tu nematai priesiskumo tarp isakymo ''nezudyk'' ir savo nuomones, kad religija nurodo zudyti zmones, tai as nesuprantu taves... Kodel jami citatas ju pilnai nesuprasdamas. Ir krikscioniskaji mokyma interpretuodamas pagal savo norus?
Ta patci intelektualine problema turejo ir tie zmones kurie renge kryziaus zygius, jie norejo ka nori matyti biblijoje, ne esme.
Sokoladas
naujokas
Posts: 38
Joined: 2010-12-06 21:19

2012-02-13 00:29

Dievas liepe iszudyti istisas tautas, bet tai nepazedzia jo isakymo "nezudyk" , nes tai labiau istorija .
martynas
senbuvis
Posts: 1790
Joined: 2012-01-26 22:48

2012-02-13 00:34

Sokoladas wrote:Dievas liepe iszudyti istisas tautas, bet tai nepazedzia jo isakymo "nezudyk" , nes tai labiau istorija .
O tu galvoji senajame tetamente is tikruju realiai dievas nusileido is dangaus kaip debeselis ir pasake zmones eikit zudyt kitu ar kazka panasaus?
Senojo testamento ivykiai atspindi prie ko priveda dievo atmetimas ir kitos nuodemes.
Be to visiskai nesuprantamas senojo testamento rasymo stilius. Tai nera grynai faktu knyga. Faktai pinasi su mokymu, kuri jie suprato ir uzrase kitaip nei uzrasytume dabar.
Be to jei pats dievas butu iszudes tautas, tai nepazeisto jo isakymo zmonems. Deja zude zmones.
Sokoladas
naujokas
Posts: 38
Joined: 2010-12-06 21:19

2012-02-13 01:09

O tu galvoji senajame tetamente is tikruju realiai dievas nusileido is dangaus kaip debeselis ir pasake zmones eikit zudyt kitu ar kazka panasaus?
Tai kad taip.
"Tuomet VIEŠPATS lijo ant Sodomos ir Gomoros siera ir ugnimi {nuo VIEŠPATIES iš dangaus}.
Jis sunaikino tuos miestus ir visą Lygumą drauge su visais miestų gyventojais ir žemės augmenija."
"Juk tą pačią naktį aš pereisiu per Egipto žemę, užmušdamas visus Egipto krašto pirmagimius ne tik žmonių, bet ir gyvulių; padarysiu teismą visiems Egipto dievams – aš, VIEŠPATS!
Vidurnaktį VIEŠPATS užmušė visus Egipto krašto pirmagimius, – nuo savo soste sėdinčio faraono pirmagimio ligi kalėjime esančio kalinio pirmagimio, ir visus gyvulių pirmagimius. "

Senojo testamento ivykiai atspindi prie ko priveda dievo atmetimas ir kitos nuodemes.
Tai sakai tie kudikiai taip jau nusikalto ?
Be to visiskai nesuprantamas senojo testamento rasymo stilius.

Tai jei jis nesuprantamas, tai kam tada juo remtis kazka argumentuojant?
Be to jei pats dievas butu iszudes tautas, tai nepazeisto jo isakymo zmonems. Deja zude zmones.
Zude ir pats, ir liepe zmonems zudyti.
Post Reply